Filter Twin Bayonet ABEK1 - 6 paar

  • Artikelnummer: HON1035458
  • EAN nummer:
Meld je aan om te bestellen

Klasse: ABEK1
Verontreiniging: Dampen met een kookpunt > 65 °C, anorganische gassen, zure gassen en ammoniak

INDUSTRIE/TOEPASSING:

Als A1, maar inclusief:
• Elektrolytische processen
• Zuurtoepassingen
• Beitsen en etsen van metaal
• Algemene industrie: productie en onderhoud
• Chemicaliën: spuiten en hanteren