Filter Twin Bayonet ABEK1P3 - 4 paar

  • Artikelnummer: HON1035459
  • EAN nummer:
Meld je aan om te bestellen

Klasse: ABEK1P3
Verontreiniging: Organische dampen met een kookpunt > 65 °C, anorganische gassen, zure gassen, ammoniak en deeltjes

INDUSTRIE/TOEPASSING:

Als A1, maar inclusief:
• Elektrolytische processen
• Zuurtoepassingen
• Beitsen en etsen van metaal
• Algemene industrie: productie en onderhoud
• Chemicaliën: spuiten en hanteren
• Deeltjes